Valteman

1) Studerandevänlig stad

I huvudstadsregionen har man mycket bra möjligheter att utbilda sig på 10 olika högskolor. Helsingfors borde satsa på att studeranden kan lätt ta sig till skolan med offentlig transport, gående eller med cykel. Studerandes viktigaste kriterie när de väljer lägenheter är priset. För att kampusar inte nödvändigtvis har bostäder i närområden leder det till att avstånden och resetiden mellan hem och skola ökar. Studeranden borde betraktas som specialgrupp och staden borde stöda studerandes möjligheter att studera på heltid. Detta kunde staden göra genom att visa exempel med att betala praktikarvode till alla som utför sin praktik hos Helsingfors.

2) Välmående ungdomar

Man måste kunna trygga service, hälsovård och välmående speciellt för unga och låginkomsttagare, exempelvis studerande. För att motarbeta sociala problem och hälsoproblem måste tyngdpunkt ligga på förebyggande åtgärder, till exempel måste tillgången till mentalvårdstjänster med låg tröskel förbättras avsevärt. Den första vårdkontakten måste kunna fås inom en månad från det att man har sökt sig till vård. Situationen för studerande med familj måste förbättras genom att man i huvudstadsregionen inför dagvård på deltid så att man har möjlighet att studera och gå på föreläsningar utan att förlora rätten till hemvårdsstöd. All service måste vara tillgänglig på tre språk.

3) Kulturtjänster för alla

Staden bör också i framtiden erbjuda kulturtjänster av hög kvalitet och understöda mindre föreningar och artister. Staden bör också göra en lättanvänd tjänst för flera elektroniska plattformer där konsumenter kan hitta kommunens kulturutbud. Kulturtjänsterna måste vara en del av grundskoleutbildningen och till detta bör reserveras tillräckligt med resurser genom att till exempel erbjuda gratis resor i kollektivtrafiken under skoldagarna.