Vaaliteemat

1) Opiskelijaystävällinen kaupunki

Pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvät mahdollisuudet kouluttautua 10 korkeakoulun kautta. Helsingin tulee panostaa siihen, että opiskelija pääsee helposti koululleen julkisilla, kävellen tai pyörällä. Opiskelijoiden tärkein kriteeri asunnon valinnassa on hinta. Koska kampusten läheisyydessä ei välttämättä ole kohtuuhintaisia asuntoja, johtaa tämä siihen, että matkat sekä matkustusajat kodin ja koulun välillä muuttuvat kohtuuttomiksi. Opiskelijoita tulee kohdella erityisryhmänä ja kaupungin pitää tukea opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella täysipäiväisesti. Tässä kaupunki voisi näyttää esimerkkiä maksamalla kaikille kaupungilla harjoittelunsa suorittaville harjoittelijapalkkaa.

2) Hyvinvoiva nuoriso

Etenkin nuorten ja pienituloisten kaupunkilaisten, kuten opiskelijoiden, palvelut, terveys ja hyvinvointi on taattava. Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kitkemisessä pääpainon tulee olla ennaltaehkäisyssä, ja esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava huomattavasti. Ensimmäinen hoitokontakti on saatava kaikkialla vähintään kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Perheellisten opiskelijoiden asemaa on parannettava ottamalla käyttöön pääkaupunkiseudulla osa-aikainen päivähoito, joka mahdollistaa opiskelun ja luennoilla käymisen poistamatta oikeutta kotihoidontukeen. Kaikki palvelut on saatava kolmella kielellä.

3) Kulttuuripalvelut kaikille

Kaupungin tulee jatkossakin tarjota laadukkaita kulttuuripalveluita ja tukea avustuksilla pienempien yhdistysten ja taiteilijoiden toimintaa. Tämän lisäksi kaupungin tulisi mahdollistaa yhdistyksille ja taiteilijoille paremmin näkyvyyttä, esimerkiksi luomalla helppokäyttöinen, monella alustalla toimiva palvelu, jossa kuluttajat voivat yhdestä paikasta löytää koko kulttuuritarjonnan. Kulttuuripalveluiden täytyy voida olla osa peruskouluopetusta ja tähän on varattava riittävästi resursseja, esimerkiksi koululaisryhmien ilmainen matkustaminen opetusaikana tulisi mahdollistaa.