Theosta sanottua

Theo kykenee tarkastelemaan yhteiskunnallisia asioita ja ilmiöitä puoluepoliittisia rajoja laajemmin. Theolle tyypillistä on diplomaattinen ja ratkaisukeskeinen suhtautuminen erimielisyyksiä aiheuttaviin kysymyksiin. Hän haluaa rakentaa siltoja ihmisten välille.

Usva Aarnivalkea, valtio-opin opiskelija, Turun yliopisto


Theo on ahkera, reipas, harkintakykyinen ja hyväntuulinen. Och sama på svenska

Minerva Krohn, kaupunginvaltuutettu


Theo Tyrväinen har varit en förebild för mig sedan gymnasietiden, speciellt då det kommer till påverkande på lokalnivå. Han är skarp, slagkraftig och vet vad han står för. Theo är en utmärkt, ung kandidat som är redo för uppdraget som ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige!

Nicholas Kujala, studerande


Theolla on laaja-alaista osaamista koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan ”pelikentiltä”. Theolla on alati laajeneva verkosto, jota hän hyödyttää ja hyödyntää jatkuvasti. Helsinki tarvitsee lisää nuoria, oma-aloitteisia ja verkostoituneita päättäjiä, joilla on kyky kehittää kaupunkia ennakkoluulottomasti edellä mainittujen kenttien näkökulmista.

Juho, turkulainen ystävä jalkapallokentiltä


Theo har alltid varit intresserad av att påverka och att få ta del av beslutstagandet. Han var redan under gymnasiet starkt med i elevkårsstyrelsen, och hade ett intresse av att förbättra vår skola. Theo jobbar hårt och studerar dubbelexamen på sidan om sina andra aktiviteter. Detta visar ett stort samhällsintresse och personliga attribut, som att fortsätta kämpa för sina mål.

Kitty Norros, skolkamrat och samarbetare


Theolla on ällistyttävä kyky tarttua mitä monimutkaisimpiinkin työtehtäviin systemaattisella ja tehokkaalla otteella, haasteita pelkäämättä. Theolla on laaja monialainen kontaktiverkosto ja asiantuntevat tuotannolliset taidot sekä halua saattaa projektit onnistuneesti maaliin. Hänellä on aito halu muuttaa maailmaa.”

Jaana Kokkonen (FM), ystävä ja aiempi työtoveri